»Se, jag gör allting nytt«

Under årskonferensen i Södertälje fick vi bli inspirerade av hur Gud berör Sverige. Initiativen är många. Inte minst ser vi exempel på hur Gud använder våra nyanlända vänner för att ge nytt liv åt kristenheten i landet.
– Gud har planterat ett missionsarbete hos oss men det är inte vi som är missionärerna, det är våra invandrade syskon, sa Lars Nilsson, kyrkoherde i Söderhamn.

Vi fick även smaka på ett nytt sätt att vara kyrka då gudstjänstbesökarna satt i smågrupper runt bord istället för i rader. Lite ovant – men fantastiskt. Gå gärna in på efsplay.nu och titta på klippet från fredagens strategipass.
Mycket av verksamheten ute i landet går nu ner på lågvarv. Sommaren är en tid för återhämtning men också för läger och konferenser. Kanske kan det också få bli en tid där vi ber och funderar över uppdraget där vi står. Är vi på rätt spår när det gäller att vara missionärer på våra platser? Hur vill Gud använda oss i dag? Låt oss be om fortsatt ledning och förnyelse i våra sammanhang.

Gud vill förnya sin skapelse, inte bara den fantastiska naturen, utan också oss – som individer och som kyrka. Han vill ge oss förnyad kraft, glädje, frimodighet och kärlek. På detta kan vi svara med lovsång och tackböner, men också genom vårt livs lovsång och genom att ge till arbetet för Guds rike av det goda vi fått.

Med en önskan om en välsignad sommar och ett stort tack för dina gåvor.