Recension: Ledarskap med Jesus som förebild

Ledarskap med Jesus som förebild
Sussie Kårlin (Argument, 2018)

I materialet Ledarskap med Jesus som förebild ger Sussie Kårlin tio koncisa och färgstarka lektioner i kristet ledarskap. Materialet består av två delar, en som är riktad till den unge ledaren och en ledarhandledning för vuxna. I vart och ett av kapitlen lyfter Kårlin på ett pedagogiskt och kreativt sätt fram sanningar som varje ledare behöver. Lektionerna är förankrade i olika bibelberättelser och undervisningen kan enkelt kan återges av handledaren. I häftet riktat till ungdomar ges en enkel, vardagsnära utläggning som på ett ledigt och reflekterande sätt berör bibeltexten och vilka konsekvenser den kan få i vardagen. Varje kapitel avslutas med några enkla, coachande frågor som leder till självreflektion.

I handledarhäftet erbjuds, förutom fördjupad undervisning, många praktiska och handfasta råd. Till exempel ges råd på hur handledaren på ett konstruktivt sätt kan dela med dig av sina egna erfarenheter, och hur man kan hantera den dynamik och de behov som kan finnas i ungdomsgrupper. Det finns även djupare frågeställningar kopplade till bibeltexterna och konkreta tips på aktiviteter och övningar att kan göra i gruppen. Materialets tydliga innehåll och upplägg gör att ledaren inte behöver lägga ner massor av tid på förberedelser eller besitta en viss kompetens eller lång erfarenhet.

Ledarskap med Jesus som förebild är ett lättanvänt, handfast och gediget material för den som arbetar med ungdomar och vill hjälpa dem att växa som både ledare och lärjungar. Materialet kan med fördel användas parallellt med praktiska uppgifter och ansvar i den lokala ungdomsgruppen och församlingen.