Recension: Engagerat och gediget om språkmirakler idag

Micael Grenholms bok Dokumenterade språkmirakel handlar om tungotal, specifikt om »xenolalia« – talandet av ett jordiskt språk som personen förut inte kunde. På ett engagerat vis berättar Grenholm om fall då människor anser sig ha gjort sig förstådda på andra språk än sitt eget med hjälp av den Helige Ande.

Jag kände mig till en början olämplig att recensera den här boken. Sedan jag för några år sedan omvändes från gudlöshet till tro på Jesus Kristus har jag haft meningsfulla utbyten med karismatiska kristna, men samtidigt behållit en viss osäkerhet till att tungotalet är aktivt idag som på den första pingsten. En osäkerhet, snarare än en fullfjädrad cessationism (tron att tungotal hörde till den första apostoliska tiden i kyrkan, men att det sedan avtagit).

Lyckligtvis är det oss »skeptiker« som Grenholm vänder sig till. Genom sin bok manar han oss till att öppna oss för Guds aktivitet idag, och skildrar över 80 rapporterade fall där människor, med den Helige Andes hjälp, kunnat tala ett annat jordiskt språk än sitt eget. Ofta handlar det om att ge ett budskap till någon, men det har också hänt att människor utrustats med språk i missionssyfte och till och med lärt sig det fullt ut. Grenholm skriver engagerat, och med stor empati för de berörda människorna. En stark berättelse berör en kvinna som räddas från att ta sitt liv efter att Gud talar till henne genom ett språkmirakel. Grenholm har också gjort gedigen efterforskning, och i många fall har han själv utfört intervjuer. 

Jag har dock fortfarande frågor, inte om huruvida Gud gör under, utan om karismatisk teologi. Hur bemöter man någon med en påstådd gåva eller ett påstått tilltal från Gud? Ska det, om man tror det, anses bindande, som Guds Ord? Hur urskiljer kyrkan vad som är av Gud och vad som är av ondo, för att undvika att missbruka Herrens namn? Sådana frågor är fortfarande aktiva hos mig efter läsningen. Dessutom blev jag förvirrad av Grenholms redogörelse av tungotalets historia. Han skriver att cessationismen skapades av Calvin på 1500-talet, men verkar samtidigt hitta idén att apostoliskt tungotal har upphört hos kyrkofäderna Johannes Chrysostomos och Augustinus av Hippo. Om dessa kyrkans helgon trodde så, kan det ju inte vara en idé tagen ur luften? Han nämner dessutom montanisterna som en rörelse som nyttjade tungotalet, men vad jag vet var detta en heretisk rörelse som inte platsar i ortodox kristendom? 

Allt som allt var Dokumenterade språkmirakel en intressant bok. Jag har lärt mig mycket om den karismatiska kristenheten, och ber att Herren ska leda oss alla till djupare kunskap om Honom.