Lysande möjligheter i Somalia

Erik Johansson har nyligen besökt Somalia tillsammans med två svenska läkare. Huvud­syftet med resan var att undersöka möjligheterna att hjälpa EFS samarbetspartner Warsan att ta nästa steg när det gäller sjuk- och hälsovård.

Nytt för denna resa till Somalia var att Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, fick med sig två läkare i form av kirurgerna Peter Cashin (Uppsala) och Lina Eklöv (Huddinge). Under besöket fick trion bland annat möta Warsans representanter och landets vice hälsovårdsminister. 

– Det blev många givande möten och vi fick både se många behov och upptäcka väldiga utvecklingsmöjligheter vilket känns spännande inför framtiden, säger Johansson. 

Warsan relief organization (WRO) startades 2017 och är en hjälporganisation som jobbar med biståndsarbete i tre distrikt i norra Somalia. EFS har funnits med som samarbetspartner sedan starten. Som en del i hjälparbetet har WRO bland annat en mobil sjukvårdsklinik. 

– Den må vara enkel i sin form men den fyller en stor och viktig funktion, inte minst för småbyarna i regionen. Över hela landet är de flesta byarna tyvärr helt utan sjukvårdsmöjligheter. Den mobila kliniken kan göra hälsovårdskontroller och remisser till sjukhus genom Dr Khadar från Warsan som har goda kontakter i sjukvården, säger Johansson. 

Under mötet med vice ministern på hälsovårdsdepartementet fick trion en djupare inblick i sjukvårdens förutsättningar och stora utmaningar i landet. 

– Det var ett väldigt intressant samtal. Vice ministern hymlar inte om att sjukvården i landet är väldigt bristfällig. Staten har väldigt små resurser, 70% av budgeten för sjukvård och hälsa kommer utifrån från biståndsorganisationer. Dessa pengar kommer från många olika givare och det är i regel öronmärkta pengar för särskilda projekt. Dessa avtal är dessutom oftast bara på ett år vilket gör det jättesvårt att planera övergripande. Inte minst barn- och mödravården skulle behöva struktureras upp, säger Johansson. 

Rent konkret finns det flera saker som EFS skulle kunna vara med och bidra med för att bättra på situationen. 

– Vi såg ett skriande behov av utbildning och vidareutbildning av sjukvårdspersonal. I nästa steg skulle det kunna vara en möjlighet att bidra till utbildning i någon form. Det skulle också vara intressant att ha svensk sjukvårdspersonal på kortare uppdrag i landet, vid något sjukhus, eller i Warsans verksamhet, säger Johansson och fortsätter: 

– Warsan skulle kunna bli ett slags pilotprojekt för hälsa och sjukvård på landsbygden, genom att de får igång ett systematiskt hälsoarbete i de här tre distrikten, med ålderskontroller, vaccinationer och enkel sjukvård. Därmed skapas en modell som sedan förhållandevis enkelt går att tillämpa på fler ställen. Det skulle betyda jättemycket för befolkningen på landet. Nu satsar vi på att komma vidare i de goda kontakter som redan finns och för det behövs förstås resurser, både ekonomiska och personella. Men dörrarna står öppna för EFS och behoven är stora.