Lyda Gud mer än människor?

»Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt …« Romarbrevet 13:1–2 

Paulus ord om överheten och Luthers utläggning om tvåregementsläran är välbekanta för många av oss. Det är ytterst sällan som vi – som kristna i Sverige – haft anledning att ifrågasätta eller utmana den ordningen. För religionsfriheten är reglerad i vår grundlag och sedan konventikelplakatets avskaffande har inte heller myndigheterna på något sätt försökt begränsa den. Tills nu. I skrivande stund, veckan efter påsken 2021, råder den absurda ordningen att i ett köpcentrum, i ett gym, i ett museum eller i en utställningslokal tillåts en besökare per tio kvadratmeter upp till maximalt femhundra personer – men i kyrkan tillåts endast åtta personer, oavsett katedralens eller kapellets storlek. Och detta trots att vi i kyrkan är bra på att skapa ordning, våra gudstjänstvärdar kan till exempel reglera in- och utpassage så att trängsel inte uppstår. Nu vet vi att myndigheterna arbetar på ett mer konsekvent regelverk och min förhoppning är att när du läser detta så har det redan trätt i kraft. 

Men det problem som jag vill adressera är inte i första hand de ologiska restriktionerna utan myndigheternas, medias och i slutändan vår egen attityd till dem. Björn Cedersjö (tillförordnad generalsekreterare för SKR) satte fingret på problemet under sitt möte med folkhälsomyndigheten 24/3: »Vi tog också upp att det är sällan som trossamfunden nämns när man adresserar de berörda i det här sammanhanget och det talas sällan om rätten att utöva sin religion.« 

Trots flera kristna ledares föredömliga försök att lyfta frågan såväl i debattartiklar som i möten med myndigheter och politiker så måste vi ställa oss frågan: är vi för lydiga? 

Vad händer nästa gång myndigheterna av någon anledning upplever sig tvungna att begränsa religionsfriheten? När kommer vi till den punkt då vi som Petrus och apostlarna måste säga: »Man måste lyda Gud mer än människor.«? (Apg 5:29)

Till Kristi ära.