Levande och verksamt

”Var med och gör 2015 till ett Bibelår – vid ditt eget köksbord och i våra gemensamma sammanhang”. Så löd Hanna Lundkvists utmaning inför året. Vi minns olika tankar och idéer att levandegöra ordet för oss.

Hanna arbetade fram en mycket innehållsrik resursbank och drog förtjänstfullt upp riktlinjerna för Bibelåret. Vi har genom hennes arbete kunnat ta del av bibelläsningsplaner, introduktionstexter och frågeställningar till Bibelns alla böcker. Vi har nu en fantastisk skatt på bibel.efs.nu. Jag rekommenderar verkligen ett besök på sidan för förnyad inspiration i bibelbruket.

Men det är inte bara på webben vi fått inspiration under Salts och EFS Bibelår. I varje nummer av Budbäraren har vi under året kunnat läsa artiklar som på olika sätt visat att Guds ord är levande och verksamt. Vi har kunnat läsa om hur man som barnfamilj kan läsa Bibeln tillsammans och därtill fått konkreta förslag på hur man kan göra. Man kan till exempel använda sig av rolläsning och rollspel, av babymassageberättelser eller göra en ”egen” bibel, en slags minnesbok. Tipsen för förnyad och fördjupad bibelläsning har verkligen varit många under året som gått. Men vi har också fått del av gripande berättelser om hur människors hela liv förändrats av att läsa Bibeln. I början av hösten kunde vi läsa om Sami vars kamp mot ångesten tog en positiv vändning i och med bibelläsningen och hur han började läkas inuti. Guds ord är i sanning levande och verksamt.

Från Norrängskyrkan i Lycksele läser vi att de i 15 års tid inbjudit skolbarn till bibelvandringar. Mikael som jobbar där berättar hur vandringarna gör att barnen får tillfälle att fortsätta prata om ”de stora frågorna”, om skuld, förlåtelse och hur man är en bra människa. Vi kan bara ana vad 15 år av bibelvandringar kan ha fått betyda för en lång rad barn.

I det senaste numret av Budbäraren kunde vi läsa hur även ”tekniknördar” kan få sin beskärda del av bibelläsningstips detta Bibelns år. Kanske behöver man i och för sig inte vara särskilt ”nördig” för att använda en app i dessa dagar. Men nu finns i alla fall Bibelstund, en app som erbjuder bibelläsningsplaner och väldigt, väldigt mycket mer – för den som är lagd åt ovan nämnda håll.

Det är med stor glädje jag nu summerar upp Bibelåret 2015. Men precis som med böneåret som vi hade 2014 har vi förstås inte för avsikt att vare sig sluta be eller läsa Bibeln bara för att vi passerar nyår, eller hur? Låt oss fortsätta göra alla år till böne- och Bibelår, vid våra köksbord och i våra gemensamma sammanhang!

Till sist, ett härligt citat från Anna-Maria som jobbar på EFS Västerbotten:

– Det har känts som en förmån att en gång i veckan få hänga upp bibelläsningsplanen på anslagstavlan. Gladast har jag varit de gånger som jag sett att de ex jag hängt upp försvunnit på ett par dagar och att jag då fått skriva ut fler. Jag har sett att Bibelåret och bibelläsningsplanen har fått betyda något för människor i min närhet och jag tror att denna satsning har bidragit till att väcka en längtan hos människor efter att läsa Bibeln.”