Kämpa för hoppet

Vi har de senaste dagarna sett kvinnor i Iran bränna sin hijaber i protest emot regimens förtryck, samtidigt som ryska mödrar protesterar emot att deras söner skickas som kanonmat in i ett brutalt och meningslöst krig. Dessa kvinnor har stått ut länge, och med mycket. Men nu har de fått nog. Oavsett hot, slag, ja till och med död, reser de sig nu emot batonger, gevär och i det fördolda långt värre redskap.

Överallt möter jag dessa kvinnor, i Sverige och i de länder där EFS verkar, som trots motstånd från kulturella och sociala konventioner outtröttligt kämpar för sig själva och sina barns framtid. Häromdagen hade jag förmånen att lyssna till Maggie Morgan från Kairo, producent hos SAT-7, när hon berättade om kvinnors situation i Egypten, och hennes tålmodiga arbete för attitydförändringar. Plötsligt slås jag av vilket viktigt uppdrag vi som kristna har – både i andra länder och i Sverige. Det finns så mycket som gör att vi kan tappa modet och sluta oss i vår egen rädsla.

För hur gärna jag än önskar de iranska kvinnornas frihet, vet jag att det kommer kosta otaliga människoliv och långvarigt tumult. Starka krafter vill stjäla tillfället att skaffa sig makt på kvinnornas bekostnad. Revolution leder inte automatiskt till frihet och demokrati. Ett gott samhälle kräver människor med integritet och självuppoffrande vilja att bygga något gott också för sina motståndare. Vi kristna kan inte fly det ansvaret. Men det handlar inte om politiska ideologier, utan om en utgivande kärlek till nästan. Och ett hopp som aldrig dör.

Vi följer en mästare som inte ryggade för de människor som alla andra vände sig bort ifrån. Som gick in i den djupaste smärtan, av kärlek till oss. I Jesus Kristus behöver vi inte frukta ondskans fega fulspel – där är vi fria att tjäna andra. Vårt uppdrag är att ge hopp i en värld som håller på att förgöra sig själv. Tack vare evangeliet vet vi att det aldrig är hopplöst, inte ens i dödens närhet. För döden är inte slutet.

Jesus Kristus ger oss modet och tron på att det faktiskt går att förändra även invanda mönster, traditioner, politiska system och samhällsstrukturer. Utan rädsla kan vi ta vara på allt som är gott och rätt, och samtidigt stå för en frid som den här världen aldrig kan ge.