Hur hänger evolutionen ihop med skapelsen?

Salt ställde Johan Lundgren, präst i EFS Skellefteå, inför en klurig fråga. Detta är vad han kom fram till.

Fråga: Det här med evolutionen, det är klurigt tycker jag, för där säger man ju att människan härstammar från aporna. Hur hänger det ihop med kristendomen och att Bibeln säger att det är Gud som skapade människan?

Klara, 11 år

 

Svar: Hej Klara! Det här är verkligen en jätteviktig fråga. Jag kommer kanske inte att ge det roligaste svaret, utan berätta lite hur olika kristna kan tänka. Det finns i grova drag tre olika sätt som man kan tänka kring skapelse och evolution.

1. Man tror inte att mänskligheten skapades via evolutionen, utan direkt av Gud. Man tolkar alltså skapelseberättelsen i 1 Mos 2 bokstavligt. En följd blir att man är skeptisk till de så kallade mellanformerna mellan apa och människa. Man menar att dessa inte nödvändigtvis måste vara våra avlägsna släktingar, utan är utdöda apor eller till och med varianter av människor.

2. Man tänker att Gud skapat mänskligheten via en naturlig process, det vill säga evolutionen. Skillnaden mot det vi läser i skolan är att Gud skapat alla naturlagar. Han har designat universum så att evolutionen haft bland annat mänskligheten som mål. Det är alltså ingen slump att vi människor finns till. Det skiljer sig från den helt slumpmässiga evolution vi hör om i skolan.

3. Gud har använt naturliga processer, men har också ibland gått in mer aktivt och skapat. Han kan ha hjälpt till att utveckla vissa »familjer« av djur eller varelser. Man ser det som att Gud i vissa ögonblick i historien har talat till skapelsen och »tvingat fram« en förändring. Ett exempel kan vara det första livet. Vi har nämligen ingen aning om hur man kan skapa ens en enkel cell. Ett till exempel är att vissa avancerade funktioner dyker upp i fossillagren utan några spår av evolution från en enklare form. Som de första getingarna och fjärilarna. De dyker upp utan några evolutionära spår med den nära mirakulösa egenskapen att gå från larv till puppa och senare till geting/fjäril.

Från ett kristet perspektiv är det viktigaste att vi tror att Gud skapat oss och att han gett människan en speciell status som »Guds avbild«. De som tror att man inte behöver Gud för att förklara varför universum, livet och rationella människor finns till, har idag inte kunnat presentera bevis på hur det skulle vara möjligt. Själv tycker jag att vetenskapen inte gjort behovet av Gud mindre, utan gett oss fler skäl att tro att Gud är den bästa förklaringen till varför universum, livet och mänskligheten finns till.

Varma hälsningar.