Högtidsträff för Roseniussällskapet

40 hittils okända predikomanus från Rosenius ska publiceras.

Den 16 februari träffades Roseniussällskapet i Betlehemskyrkan, Stockholm, för att fira sin årshögtid. Magnus Persson, nyligen prästvigd i EFS, berättade hur boken Syndens dagliga plåga väckte hans intresse för Rosenius och medförde en radikal förändring i hans trosliv – från härlighetsteologi till »ärlighetsteologi«. Hans egen synd blev smärtsamt avslöjad, men Rosenius lämnade inte honom där med skulden och skammen. I stället pekar Rosenius på nåden i Kristus som enda räddningen.

På årsmötesförhandlingarna fick styrelsen förnyat förtroende. Sällskapet har i dag 51 medlemmar och syftar till att sprida kunskap om C. O. Rosenius (1816–68) – en av vårt lands största väckelse-predikanter. Hans böcker har tryckts i miljonupplagor och översatts till 40 olika språk.

Ordföranden LarsOlov Erikssson informerade om planerna på att publicera 40 stycken nyligen upphittade predikomanus från Rosenius i original. Ett flertal förkunnare kommer utifrån dessa att skriva en predikan i Rosenius anda som kommer att tryckas. Den första boken av fyra beräknas komma ut i sommar.