Från lokal väckelse till Etiopien

Samuel Folkeson, präst i Rörvikskyrkan i Boden, berättar om ett par omvälvande och positiva år i församlingen – och om kallelsen vidare till EFS utlandsarbete.

»Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden« (Joh 3:8).

De senaste sex åren i Rörvikskyrkan har verkligen varit ledda av Gud! Vi har varit med om en lokal väckelse, sett människor finna Jesus genom Alphakurser, fått döpa 43 konvertiter och många har fått möjlighet att stanna i Boden och bli en stabil del av vår kyrkliga gemenskap. Vår förening och våra barngrupper har växt, och många människor fick hitta sitt hem hos oss efter pandemin. Vi har fått lägga tid, pengar och engagemang på att möta människors andliga, fysiska och psykiska behov med Jesu kärlek. Det här är sannerligen en plats där Gud verkar och Guds rike växer!

Nu ligger en lokal samhällsomvandling framför, med etablering av ett av Sveriges största stålverk och andra stora gröna satsningar, och staden kommer förändras i grunden. Det ska bli spännande att se hur Guds Ande leder arbetet här under denna förändring! 

Men vår familj leder Anden till andra platser. I april beslutade EFS riksstyrelse att de vill sända oss till Etiopien och att där bland annat jobba med att stötta en utsatt folkgrupp. Vi känner mycket glädje, bär på många funderingar och ser fram emot att se vad Gud har för planer framåt!