En välsignad start på det nya året

I kyrkor fyllda av förväntan samlas Guds folk och lyssnar till predikningar, lovsjunger och ber. Det är gott att få mötas i olika åldrar och nationaliteter i tron på Jesus som världens Frälsare.

Jag tror att varje lokal församlingsgrupp behöver sina trygga ramar med sin kultur och sitt språk för att människor ska kunna växa nära Jesus. Någon gång ibland behöver sedan de troende få möta bröder och systrar från andra församlingar för att känna samhörighet med hela Guds församling. Eftersom våra olika gudstjänstfirande grupper/församlingar har olika traditioner, språk och sätt att fungera, upplever vi kulturkrockar när vi möts. Vinterkonferensen är en trygg plats där sådana möten mellan olika kristna traditioner kan ske.

I år samlades vi kring temat: »Varken genom styrka eller makt utan genom min Ande säger Herren Sebaot« (Sak 4). Detta bibelord visar på att det inte är mänsklig kraft och kunskap som är nyckeln till förändring, utan att det är Gud som kan förändra oss och våra omständigheter genom sin Helige Andes kraft.

Sedan många år tillbaka genomförs Vinterkonferensen som ett samarrangemang mellan ett flertal lokala församlingar/föreningar i Stockholmsområdet och EFS Mittsverige. 

Detta år medverkade sånggrupper, körer, präster, ledare och ungdomsgrupper från Hammarbykyrkans persisk- och svenskspråkiga församling, Betlehemskyrkan tigrinja- och svenskspråkiga församling, S:ta Claras swahili- och svenskspråkiga församling, Mekane Yesus Skärholmen, Evangeliska Brödraförsamlingen, Grödinge församling samt Lötenkyrkan, Uppsala.

Rekordmånga ungdomar från fler än fem ungdomsgrupper deltog i fredagens samlingar. Det är svårt att vara ung i dag med bland annat en ökande existentiell psykisk ohälsa i en osäker omvärld. Vi vill uthålligt möta dem i kärlek med Guds Ord och den Helige Andes kraft. Till vår stora glädje startade också en ny gemensam konfirmationsgrupp, med i skrivande stund åtta deltagare, som ett direkt resultat av den växande samhörigheten som vinterkonferensen är ett uttryck för. Tänkvärt är också att många av ungdomarna uttryckte att de blev berörda av fredagens predikan.

På lördagen medverkade sedan systrar från Mariadöttrarnas kloster i Vallby och delade sina erfarenheter av att överlåta hela sitt liv till Herren Jesus genom klosterliv och tjänst i samhället, på temat: »När människan lyssnar talar Gud, när människan lyder handlar Gud.«

Vi fick också besök av predikanter och evangelister från Heart of Evangelism som vittnade om hur Gud förvandlat deras liv. Om hur Jesus kom in i deras tillvaro av destruktivitet, droger och kriminalitet och förändrade allt. För ingenting är omöjligt för Gud! Han vill fylla oss med sin Helige Andes kraft och använda oss i sin tjänst.

Under lördagens panelsamtal på temat: »Diakoni och evangelisation idag« delade den stora panelen med sig av personliga erfarenheter och bibelord om vårt uppdrag att i ord och handling hjälpa människor att lära känna Jesus Kristus. Det blev ett spännande samtal som inspirerade till nya missionsinitiativ. 

Vi samlade in pengar till EFS nystartade missionsarbete i Armenien, samt till vårt gemensamma diakonala hjälparbete i Stockholm. Konferensen avslutades med festhögmässa i S:ta Clara kyrka. Tre körer, många volontärer och fjorton medverkande präster och diakoner i en fylld kyrka förstärkte upplevelsen av att vi tillsammans får vara delaktiga i Guds stora verk i Sverige idag.