EECMY 150-årsfirande

Det var inte bara i Sverige som det firades i samband med årsdagen av landstigningen. Den 15 mars hölls ett firande i Mekane Yesus moderkyrka i Addis Abeba där ett hundratal församlingsmedlemmar och representanter från olika kyrkor och organisationer deltog. Staffan Grenstedt, lektor på Johannelund, spenderade två månader på teologiska seminariet och medverkade under 150-årsfirandet.

– Det var en höjdpunkt under min vistelse, det var mäktigt att vara i Etiopien och i moderkyrkan under jubiléet. Alla EFS etiopienmissionärer medverkade, Agne Nordlander predikade om mission i dag och jag höll en presentation om Mekane Yesus-kyrkans historia som fick ett stort genomslag. Det finns en stor kunskapstörst om att känna till historien och den egna identiteten där, både som kyrka och som person. Kyrkan växer så mycket, men det är viktigt att de inte tappar korsets teologi.