Be för oss – vi har stora utmaningar

Under de gångna veckorna har människor och möten från den resa EFS ledningsgrupp gjorde till Etiopien dykt upp på min inre filmduk. Bilder från mötet med Mekane Yesus-kyrkans ledning, med Mekane Yesus Seminary och människor i församlingar och verksamheter går i repris – de berör, uppmuntrar och utmanar mig. 

Stolta visar de upp sin imponerande verksamhet och strategi för den kyrka som med sina 11,1 miljoner medlemmar idag är världens största lutherska kyrka och som fortsätter att växa så det knakar. Med längtan och ödmjukhet ser jag på den överlåtelse och den efterföljelse som blir tydlig i de berättelser jag hör. Människor som har lämnat familj och vänner för sin tro, men vittnar om att Jesus gett dem en ny familj: den kristna gemenskapen. Berättelser om att man troget och i många år stått fast i visionen för församlingsplantering plats innan man där fick se en växt långt bortom vad någon kunnat ana. 

På Mekane Yesus Seminary hänger en stor skiss över det 30-åriga projektet för seminarieområdet. En detaljerad översiktsplan över en vision där arbetet påbörjats, men där målet ligger långt i framtiden. Jag gläds över några av de första synliga stegen mot målet – en vacker trädgård där vi äter vår lunch och en förskola för barn till ensamstående mammor som studerar på seminariet. Jag kan inte låta bli att fråga mig hur långt in i framtiden våra visioner i Sverige tar form så konkret? Människor och samhällen förvandlade av Jesus – hur ser den detaljplanen ut i våra sammanhang för 30 år framåt? Vågar vi göra skissen och också hänga den på väggen som en daglig påminnelse om vad målet är med varje steg vi tar på vägen? Det är givetvis inte samma sak, det är enklare att rita en plan över ett byggprojekt än över något så komplext som EFS vision.

Inte är det heller okomplicerat eller problemfritt att växa snabbt och målinriktat. Var vi än kom på vår resa möttes vi av orden »be för oss, vi har stora utmaningar och vi behöver er« och vi fick svara att »också vi har stora utmaningar och behöver förbön. Vi behöver ert mod att stå fast i vision och efterföljelse över tid både som enskilda, som gemenskaper och som rörelse. Vi behöver tilliten och hoppet att glädja oss över varje litet strå av växt och samtidigt i bön och arbete sträcka oss mot visionen. Låt oss be för varandra!«