785: Ge oss mod att våga leva

Ge oss mod att våga leva passar till många teman i kyrkoåret och är också en bra sändningspsalm. Den är skriven av Kjell Janunger, en av EFS musikprofiler. Kjell, som växte upp i Skellefteå, tänkte bli musikkonsulent i EFS. Han började med att studera teologi på Johannelund och fortsatte sedan på musikhögskolan. Sången har sin speciella och lite överraskande bakgrund. Så här berättar han för Budbäraren:

– På Johannelund fick jag en fin relation med rektor Torsten Nilsson. Jag uppskattade honom mycket. Så kom den så kallade bibelsynsstriden. En dag var det ett hårt angrepp på honom i Svenska Dagbladet för en bok som han hade skrivit. Jag blev så ledsen över den artikeln och över att de inte pratade direkt med Torsten i stället. Då satte jag mig ner och skrev Ge oss mod…

Kjell började som Musikkonsulent för EFS i Västernorrland och musiklärare vid den nya musiklinjen på Mellansels folkhögskola. Efter några år blev det heltid på Mellansel. Han var också ofta dirigent för blandade körer och manskörer, både inom länet och på riksnivå. 

Ge oss mod att våga leva kom in i Sionstoner 1972. När EFS på 80-talet i stället gjorde ett tillägg till Psalmboken var den en av de 100 psalmer som togs med där. Och när det nya psalmtillägget kom år 2002, var Janungers sång en av bara 18 från EFS-tillägget som fick följa med dit. Knappast tänkte väl Kjell att han skrev en psalm den där dagen 1969 men så blev det. Idag skulle han nog ha formulerat några rader lite annorlunda, säger han, och så kan det ju vara med en text efter 50 år. Men det är en psalm som fortfarande fungerar väl. Melodin går bra att sjunga och texten är en innerlig bön om att få leva med och följa Gud. 

Kjell Janunger har skrivit många fler sånger och musikverk. Själv har jag fina minnen från EFS Tonårsriks i Bureå 1973, som var ett fantastiskt läger. Då hade Janunger skrivit den härliga lägersången Jesus och du – vilket möte.

Kanske minns några av er som läser detta också den? Maila i så fall gärna budis@efs.nu och berätta.