Att sluta tro på Gud

Det finns tillfällen i våra liv när våra gudsbilder rasar samman. Orsakerna varierar, men ur rasmassorna kan någonting nytt uppenbara sig för oss. Vi kan få en sannare bild av vem Gud är.

Att sörja med Gud

När vi drabbas av lidande och sjukdom, när drömmar går i kras och när vi tvingas ta avsked av någon som vi älskar. Vad gör vi då? Vi behöver lära oss att sörja och erfara att våra tårar kan rena vår blick.

Att käfta med Gud

Bara den som kan säga nej till Gud är mogen nog att också svara ja. Om efterföljelsen enbart är förankrad i kristen jargong, och inte i hjärtat, kommer vi sluta följa Jesus när lärjungaskapet ställer krav, skriver Christoffer Abrahamsson.

Omgiven av stereotyper?

När det gäller Andens gåvor och tjänster menar Magnus Persson att vi bör söka funktionen och frukten snarare än etiketten. Det som står i centrum är inte tjänsten utan evangeliet – det är den verkliga gåvan.