Rune – kallad och sänd

Rune Persson har trofast följt sin kallelse och alltid lutat sig mot Gud, som han vet bär, skyddar och leder. I hans hjärta finns en alldeles särskild plats för Tanzania – landet han växte upp i och har återvänt till i tre omgångar som EFS-missionär.

De kallar sig skogsbadarna

En morgon i maj möter Budbäraren upp de så kallade »Skogsbadarna« vid Öjersjökyrkan. Vårt möte fick speglas av djupa samtal och en form av vacker skörhet där såväl skratt som tårar fick mötas.

En teologisk hybrid

Andreas Holmberg är biskop i Stockholms stift sedan drygt ett år. Vi möter honom för ett samtal om kyrka, mission, andligt ledarskap i en annorlunda tid och ett nytt samhällslandskap.

Fotograf med mission i fokus

Till vardags är hon bröllops­fotograf och på heltid en radikal Jesu lärjunge. Hon är missionärsbarnet Erika Persson och med Budbäraren delar hon det djupa avtrycket som hennes föräldrar har satt på henne och hur det har format hennes Gudsrelation.

Brinner för att berätta – Elilta når ut med evangeliet

Elilta Tekeste är ensamkommande flykting från Eritrea, men vägrar att leva som ett offer för sina omständigheter. Idag är hon en av ungdomsledarna i EFS-föreningen Betlehems­kyrkans tigrinjatalande grupp. Med Budbäraren talar hon om Guds plan för de tusentals flykting- och asylsökande som har flytt till Sverige de senaste åren.