Vivi Rinman

Vivi Rinman var blott 22 år gammal när hon år 1897 blev missionär i Indien. Drygt 40 år senare fick hon medalj av den engelsk-indiska regeringen för sitt välsignelsebringande arbete.

Elise Winqvist

Elsie Winqvist verkade som missionär i fler än 70 av sina 94 levnadsår och är med det en av de EFS-missionärer som varit längst i tjänst.

Clara Molander

Tillsammans med maken Frans levde Clara Molander ett minst sagt innehållsrikt och spännande liv som missionär i Indien. Först i många år för Frälsningsarméns räkning och sedan för EFS.

Isabella Stolpe

Sjuksköterskan Isabella Stolpe var ute som missionär under åtta år, men hela hennes liv präglades av missionsarbetet. Hon blev också den första kvinnan i EFS styrelse år 1943.

Emelie Lundahl

Emelies Lundahls bok Från forna dagar och flydda år är en av de första berättelserna av hur missionsarbetet i Eritrea började.

Wendela Wigert

Den 8 juni 1902 avslutas EFS årskonferens i Blasieholms­kyrkan i Stockholm med att två kvinnor avskiljs för Indien. Det blev början på en nära 50-årig missionärstjänst.