Varför får jag aldrig bönesvar?

Salt ställde Jonas Nordén, präst i Betania­kyrkan, inför en knivig fråga. Detta är vad han kom fram till.

Fråga: Jag har vuxit upp i en kristen familj, ber ofta, går i kyrkan och är döpt. Jag tror på Gud och är kristen, men jag får nästan aldrig bönesvar.
Varför är det så?
14-årig tjej

Svar: Hej. Din fråga är viktig och relevant. Jag har mött många, både unga och äldre, som funderar på just detta med bönesvar.  

Vi skulle kunna börja med att ställa oss frågan: »Vad är egentligen bön?« Det bästa och finaste svaret, enligt mig, har Martin Luther formulerat: »Bön är hjärtats samtal med Gud.« Tänk dig att vi är inbjudna till en personlig och nära relation med alltings skapare och Herre! Vi får lov att berätta för honom om allt som ligger på vårt hjärta, både det som gör oss glada och det som gör oss ledsna. Det viktigaste i bönen är kanske inte själva bönesvaret, utan samtalet med och relationen till Gud.

Det är viktigt att påminna sig om att bön är ett samtal – inte en monolog. Bön är inte bara vi människor som ber om eller önskar olika saker inför Gud, utan det är så mycket mer! Det är ett samtal, där vi också får lyssna. Hur kan Gud tala till oss? Kanske behöver vi öva oss i att lyssna på vad han säger? Kanske tror vi att Gud ska tala på ett viss sätt och därför har vi svårt att höra? En relation är levande och behöver utvecklas och fördjupas.

Att få bönesvar är ju helt underbart, men om bönesvaret uteblir kan det kännas väldigt frustrerande. Du undrar varför du inte får bönesvar och man kan närma sig den frågan på lite olika sätt. För det första är Gud inte någon önskemaskin som automatiskt och alltid ger oss det vi ber om. Ibland kan ett bönesvar vara »nej« på vår önskan. Då är det ett svar, men kanske inte det vi ville ha. Ibland är svaret »vänta«, då dröjer bönesvaret av någon anledning.

En grundregel är att ju mer konkret vi ber, desto lättare är det att se bönesvar. Om vi ber om »fred i världen« är det kanske svårt att se att just den bönen har blivit besvarad även om det händer mycket gott i världen. Om vi ber »hjälp mig och min klasskompis att vara vänner«, så är det lättare att se och märka av bönesvaret.

När Jesus lär oss att be så säger han bland annat att vi ska be till Fadern: »Ske din vilja.« Tre enkla ord att säga, men tre ganska svåra ord att leva efter. För jag tror att vi oftast ber »ske min vilja«. Vi ber om det vi vill ha och det vi tror är den bästa lösningen på olika typer av problem. Här kanske det också ligger en stor hemlighet? Att vi lär oss att be i enlighet med Faderns vilja. Då kan det vara så att vi faktiskt får se och uppleva fler bönesvar!