Våga logga ut i sommar

Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta … Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.
2 Mosebok 20:8–11, 1917

Är det så att det som borde vara det lättaste budet i dag har blivit ett av de svåraste att följa? Oavsett om vi håller lagens tredje bruk högt eller inte så finns det en direkt självklarhet i sabbatsbudet, C.O. Rosenius konstaterar: »Många lider av hinder som de själva kunnat undanröja, om de hade åtlytt detta Herrens ord: Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.« Med största säkerhet så ger varje nutida psykolog, livscoach och hälsoprofet honom rätt. Men vad är då problemet?

Jag tror att sabbatsbudet i grunden utmanar vårt kontrollbehov och även vår tro på Gud. Nyckeln till sabbatsvilan är att erkänna för sig själv att det är Gud som har kontrollen, att verket ytterst är hans. Inte bara det som avser Gudsriket utan också det vardagliga, det som vi med självklarhet betraktar som vårt eget ansvar. Salomo sammanfattar det såhär: Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Ps 127:1–2 SFB

»…när de sover« Det gör nästan ont att läsa. Men vi är ju Guds vänner och detta löfte gäller oss, dig och mig. Så tänk om vi skulle ta det på allvar så här i semestertider? Våga stänga av, släcka ner och logga ut. Göra oss onåbara. Strunta i statusuppdateringarna. Och framför allt – sluta läsa vad alla andra skriver och delar på olika media. Verkligen släppa jobbet och alla tankar på det. Låta vilan och även sömnen bli ett aktivt beslut – att vi vågar lita på att Gud har kontrollen. Att allt faktiskt finns kvar och fungerar som det ska när vi kommer åter från semestern. Och inte bara finns kvar och fungerar – det kanske fungerar ännu bättre.