»Sprid kärlek, inte corona«

Sörbykyrkan i Örebro har ett budskap till allmänheten som är att stödja de allra mest utsatta i krisen – de äldre.

Sörbykyrkan har rustat upp för andligt, socialt och praktiskt stöd som backas upp av volontärer i tre olika grupper: ett gatu- och böneteam, ett telefonteam och ett hjälparteam. 

– När många människor pratar om att isolera sig funderade vi över vad vi kan göra för att välsigna andra, säger Jonas Ahlforn von Beetzen, präst i Sörbykyrkan i Örebro, och fortsätter: 

– Kyrkans kallelse är att lindra nöd och målet med våra satsningar är att visa Guds kärlek i handling. Jag upplever att det vi gör är en stark evangelisationssatsning.

Hittills har ett 40-tal volontärer ringt 800 av 1 500 tänkta äldre personer för att höra hur de mår och för att fråga om de behöver praktisk hjälp. Responsen har varit genomgående positiv. De har även hunnit lappa 1 000 brevlådor och annonserat på Facebook med praktisk information om hur man kan få hjälp samt haft kontinuerliga bönevandringar på tisdagar. 

Krisen slår hårt på många samhällsled och Jonas hoppas församlingen kan möta så många utsatta grupper som möjligt. Det senaste tillskottet i Sörbykyrkans satsningar är ett företagsnätverk. 

– Företagsnätverket handlar om att minska risken för att företagare ska utveckla ett självskadebeteende eller självmedicinera, och drivkraften är att lindra den inre psykiska påfrestningen. Vi vill hjälpa dem att vara bra företagare, makar och fäder och då måste man kunna styra sitt liv och sin ekonomi. 

Sörbykyrkans satsningar har hållit igång sedan 14 mars och på vägen har de stött på många ångestfyllda män i åldrarna 30–35 år. Det är dessa som företagsnätverket hoppas nå. 15 maj går en företagsfrukost av stapeln. 

– Vi kommer att erbjuda mentorer till företagarna, sedan har vi bjudit in en svensk kristen företagsledare som ska uppmuntra våra gäster. Vi kommer också finnas tillgängliga för de som önskar samtala med oss om den inre krisen. 

Jonas stora längtan är att alla ska ta ett personligt ansvar för att hjälpa till i den mån det är möjligt. Han nämner Lukasevangeliet 4 som en uppmaning till alla kristna: »Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.«

– När en kris drabbar ett land som Sverige som är så oförberett, är all verksamhet bättre än ingen. Vår församling kan inte mycket, men vi har valt att agera ändå för kärleksbudet ger oss råg i ryggen. Vi är den barmhärtige samariten som precis som oss var helt oförberedd, men upptäckte en nöd som inte gick att blunda för.