Samman­länkade som ett folk

I september var EFS i norra Irak och spelade in »Se Be Ge«. Vi mötte förföljda kristna och andra minoriteter. Det dröjde inte mer än någon vecka efter hemkomsten innan nyheten når oss att Turkiet går in med militär i norra Syrien.

Som ett band mellan Turkiet, Armenien, Syrien, Irak och Iran går det område som brukar kallas Kurdistan. De är ingen egen erkänd stat men de har under många år kämpat för självständighet. I det området har kristna minoriteter och andra förföljda folkgrupper tagit sin tillflykt. Med ett nytt krig hotas nu dessa redan förföljda människor.

Jag har sökt på sociala medier efter rapporter kring hur de kristna har det. Tre dagar efter Turkiets offensiv läser jag på en ortodox prästs Facebook ett bibelcitat ur Romarbrevet 14:7 »Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.«

Jag har läst detta bibelord många gånger, men nu när jag sitter med telefonen i handen och genom den kikar in i något av det som är prästens vardag lyser orden med ett nytt ljus. Jag tänker att han med största sannolikhet har ett bävande hjärta men uttrycker med valet av bibelord sin tillit till Gud. Det stämmer mig till eftertanke om min egen tillit till Gud, men jag frågar mig också på vilket sätt vi här i Sverige är hoplänkade med dessa bröder och systrar. Vi är många som älskar det som vi upplever som vårt, men tänk om det är så att mycket av det vi tycker är vårt är Herrens.

Jag tänker på vad som hänt i det politiska klimatet sedan förra kriget. Då vädjade statsministern att vi skulle öppna våra hjärtan. I dag kommer troligtvis ingen vädja. I dag får de kristna ledare i Sverige som höjer röster för att människor måste kunna fly från ett krig, på fingrarna i debatten. För hur ska Sverige klara välfärden. Ja … frågorna är komplexa och jag är medveten om att jag inte besitter några politiska svar. Däremot är vi som människor satta i en mycket större värld än vad landsgränser reglerar. Herren är kung över hela jorden och han har ett folk. Därför blir vi som tillhör Herren sammanlänkade med den kyrka som lider och det stämmer till både eftertanke och handling. Så låt oss fortsatt både Se Be och Ge.