Samma mission – nya uppdrag

Nyss hemkommen från EFS årsmöteskonferens i Umeå med temat »Växa i lärjungaskap – ni ska få kraft« har jag anledning att sammanfatta och reflektera över intrycken därifrån. Vid en av samlingarna fick jag ingående beskriva det vi gör på platser där kristna förföljs. Men först berättade jag om EFS missionsarbete genom historien och det sätt på vilket det burit frukt, framförallt i Etiopien och Tanzania. Det är inget mindre än ett mirakel!

Det som började i det lilla har växt till att idag vara världens två största lutherska kyrkor: Mekane Yesus med elva miljoner döpta medlemmar och ELCT med åtta miljoner döpta medlemmar. Tänk om de första decenniernas missionsvänner hade anat! Trots att de synliga resultaten dröjde länge fanns ändå inom EFS en stark överlåtelse och längtan att gå med missionens glädjebud: evangeliet om Jesus Kristus!

På den grunden kan vi med verklig förväntan se på det som idag är litet och obetydligt och med trons blick ana något av Guds mirakel för framtiden. EFS står idag i unika sammanhang på till synes omöjliga platser där vi kan se hur Kristi kyrka växer obändigt trots hårt och obarmhärtigt motstånd. Om du bara visste vilka spännande uppdrag vi tillsammans står i! Och vad tänker Gud låta ske på dessa platser om femtio eller hundra år?

Det finns naturligtvis mycket som är viktigt i EFS liv och allas våra personliga liv. Men det är få saker som EFS har värderat så högt som möjligheten att nå till nya platser dit evangeliet ännu är okänt och där få se människor hitta en frälsande tro som bär genom döden till det eviga livet! Just det ser vi idag hända på flera platser i det som är EFS internationella mission! Till deltagarna på årsmöteskonferensen fick jag ställa frågan: vill ni vara med i detta? Och till dig som läsare ställer jag samma fråga: Vill du, med din tid, dina böner, dina gåvor och ditt engagemang, vara med och göra det möjligt?