Saltplus del av ledarskapssatsning för unga

Under de kommande åren kommer ett utav Salts stora satsningar och fokusområden vara ledarskap.

Ledarskapsträning är en viktig del i att kunna bedriva mission och träna lärjungar i våra lokala sammanhang, och är avgörande för att kunna lämna över från en generation till en annan. Satsningen på ledarskap kommer att märkas på olika sätt och på olika plattformar.

Innan sommaren lanserades Saltplus, en resursbank med videoundervisning och samtalsmaterial som hjälpmedel för dig som vill undervisa din lokala ungdomsgrupp, dina ungdomsledare, eller som själv vill växa i lärjungaskap, ledarskap och bibelkunskap.

saltplus.nu hittar du filmserier på olika spännande teman och till varje filmklipp finns studiefrågor som gör det lätt att samtala och reflektera i grupp.