Recension: Bibelns kvinnor

Charlotte Frycklund är ett för många känt ansikte på Svenska kyrkans digitala plattformar. Hennes yrkestitel är »nätpräst« vilket innebär att hon syns på både Instagram och Facebook nästan dagligen. När jag började läsa hennes nya bok Bibelns kvinnor kunde jag knappt lägga ner den när huvudpersonerna trädde fram ur sidorna och blev levandegjorda.

Charlotte har skrivit brev till 101 kvinnor som nämns med eller utan namn i Bibeln. Mycket är författarens fantasi som målar en bild av det liv och de känslor som kvinnorna kanske genomlevde. Vem var Delila, hon som förrådde Samson, egentligen? Vad kan hon ha haft för intentioner och underliggande motiv? Kvinnan som smorde Jesu fötter och som fick en utskällning för att hon spenderat så dyr olja, vem var hon? Jag vill citera en del ur texten som jag tycker sammanfattar bokens essens:

»Så idag tänker jag på dig, du namnlösa kvinna, en av de många som Bibeln innehåller. En av de många som finns runt oss varje dag. Kvinnor som vi inte tar reda på något om, kanske dömer lite i förbigående men sedan inte tänker på. De som har egna ärenden, obegripliga för oss som sitter med våra egna frågor. De försvinner snart ur vårt minne. Ändå säger Jesus: ´Där evangeliet förkunnas ska du inte glömmas bort’«. 

Varje brev avslutas med en bön på det tema som Frycklund tycker sig har hittat i texten.

Läsningen sätter igång min fantasi, och det är nog författarens intention. Efter att ha läst denna bok känner jag ett starkt systerskap med Bibelns kvinnor som levde, kände, andades, hade åsikter, passioner, intressen, relationer och en gudslängtan precis som vi.