Psalm 251: Var jag går i skogar, berg och dalar

Carl Olof Rosenius var ledargestalten i den evangeliska väckelsen, ur vilken EFS föddes på 1850-talet. Han var främst skribent och predikant men tyckte också om att skriva dikter och andliga sånger.

Tre av Rosenius sånger finns i Psalmboken. En av dem är Var jag går i skogar, berg och dalar, som publicerades i hans tidning Pietisten med rubriken Den gode herden. Den är en av Sveriges mest älskade psalmer och nog också hans gladaste. En ovanlig sak är att den är en mix av två texter. Rosenius hade tagit några verser ur en äldre herrnhutisk sång om lärjungen Tomas, med dess typiska sårmystik. Till dem lade han två inledande verser om Jesus som herden.

Kanske var det skogarna i hans ungdoms Sävar och Härnösand han tänkte på när han 31 år gammal skrev sin sång. Den börjar ju i naturen, men det är herden han vill berätta om. Rosenius Gud är inte långt borta, utan en vän som går vid hans sida, talar med honom, leder och vårdar. Det är en tilltalande gudsbild.  

Det var nästan alltid sångaren Oscar Ahnfelt som tonsatte Rosenius sånger. Här är kompositören okänd, men det var Ahnfelt som valde den härliga melodin. Den publicerades i hans enormt populära sångsamling Ahnfelts sånger år 1868. Sedan blev sången snabbt omtyckt både inom EFS och bland frikyrkorna.

Var jag går… togs med i 1986 års Psalmbok, lätt reviderad. Rosenius text hade några nästan omöjliga formuleringar, och i den sista versen vandrade han helt ologiskt i öknen. Så här stod det tidigare i vers 4 i Sionstoner; jämför gärna med den nuvarande texten:

Följ mig, huldaste uppstungna hjärta, på den väg jag genom öknen går. / Låt min tro i glädje och i smärta, finna vila städs vid dina sår. / Låt mig somna i ditt hulda sköte, låt mig uppstå, klädd uti din skrud …  

Det var Uppsalaprofessorn Ragnar Holte som gjorde bearbetningen av texten och jag tycker att den är mycket skickligt utförd. Språket flyter bra, innehållet är bevarat och även sårmystiken finns kvar, men de mest ålderdomliga ordvändningarna är borta.