Och nu då?

Det är tid för förändring, menar Jonatan Janerheim

»A new day is on the horizon! And when that new day finally dawns, It will be because of a lot of magnificent women … and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they will be the leaders who take us to the time when nobody ever has to say ’Me too’ again.«

Så avslutade Oprah Winfrey sitt tal på årets Golden Globe-gala, ett tal som fick stort gehör och som mötte mycket positiv respons. Ja, det var ett tal som fick hashtaggen #Oprah2020 att »trenda« på twitter. Röster (många röster!) höjdes för att Oprah skulle bli USA:s nästa president efter valet 2020.

Att Oprah lyfts fram som presidentkandidat efter ett tal som detta visar hur stora svallvågorna faktiskt är av #metoo-uppropen som dragit fram över västvärlden, och på ett alldeles särskilt sätt över Sverige under hösten.

Det är dock en sak med fina upprop och kampanjer, men vad händer nu då? Vad leder detta jobbiga, men ack så viktiga, upprop till? Och vad blir vår roll i EFS och Salt och, framför allt, vår roll som kristna, som Kristusbärare, som ljus och salt?

Jesus klappade inte kvinnan vid Sykars brunn på huvudet och sa »lilla flicka«, nej, han mötte henne som en viktig person trots att ingen såg henne som en viktig person. Jesus avfärdade inte Maria för att hon struntade i hushållssysslorna som på den tiden (bara) var kvinnors uppgift, utan han mötte henne som en viktig person och lät henne vara med i gemenskapen. Båda dessa möten var revolutionerande på Jesu tid. Jesus mötte kvinnor med respekt och värdighet på ett sätt olikt hur några andra män, eller kvinnor för den delen, gjorde på den tiden.

Som vår missionsföreståndare så tydligt markerade i ett tidigare nummer av Budbäraren är trakasserier och övergrepp inte något vi är förskonade ifrån i EFS och Salt. Vi är många skyldiga, på ett sätt eller ett annat. Vi har misslyckats. Vi har inte mött kvinnor med den respekt Jesus mötte dem med. Och vi måste svälja vår stolthet och ödmjuka oss inför det faktum att vi misslyckats. Misslyckats med att möta vår nästa så som Jesus mötte sin nästa, misslyckats med att vara Kristusljus.

Och vårt mål som kristna är att vara just det, Kristusljus, att bli Kristuslika och möta människor med den respekt som Jesus mötte människor. Därför måste vi resa oss upp, titta oss i spegeln och säga att tiden är inne, tiden för förändring. Låt oss blicka framåt: »A new day is on the horizon.« Låt oss fästa blicken på ljuset som stiger över horisonten. Jag och många unga vill. Vill du?

Jonatan Janerheim

Ordförande Salt