Nytt verktyg för det lokala sammanhanget

Sänd är en flexibel kurs med syfte att uppmuntra, utmana och utrusta lokala sammanhang.

– Vi tror att Sänd kan bli ett konkret hjälpmedel för föreningar och församlingar att utvecklas uppåt, inåt och utåt, säger Ingrid Lundström, utvecklingskonsulent på EFS Sverige­avdelning.

Upplägget består av filmundervisning kombinerat med fysiska träffar där grupperna får arbeta med ämnen som: »Att bygga församling«, »Människans väg till tro« eller mer praktiska ämnen som »Vikten av att tänka strategiskt« och »Hur man jobbar med mål och handlingsplan«. Mellan träffarna möter gruppen en handledare och kursen avslutas med en inspirationsresa till England.

– Sänd handlar om att lyssna in både Gud och samhället. Och att få verktyg att omsätta det i praktiken, säger Ingrid.