Mission possible

Missionen lever vidare, trots alla negativa omständigheter. Detta blev tydligt under missi­ons­kvällen på Hagabergs folkhögskola.

Som en sommaräng fylld av blommor vars känsla dröjer sig kvar som en ljuv doft.

Det skulle kunna vara en passande beskrivning på den missionskväll som blev startskottet för EFS Mittsveriges distriktskonferens på Hagaberg. Temat var »Mission is possible« – uppdraget är möjligt. Kvällen fylldes av musik och vittnesbörd om vad Gud gör i distriktets olika internationella grupper.  Känslan var att kvällen visade att temat stämmer med verkligheten.

Projektledaren och konferencieren för kvällen var Belay Negeri. Han var överväldigad.

– Jag trodde aldrig att det skulle bli sådan uppslutning och att det skulle bli så fantastiskt.

En av de grupper som medverkade under evenemanget var en eritreansk ungdomsgrupp som finns i Betlehems­kyrkan i Stockholm. De flesta medlemmarna i gruppen är ensamkommande ungdomar. Haben Elilta Yacob, en av ledarna, berättar om vikten av att församlingarna backar upp ungdomarna och lyssnar på deras historia:

– Ungdomarna kommer till ett nytt land med ett nytt språk. Det är väldigt viktigt att församlingarna välkomnar dem. De måste få berätta om sin resa och känna sig trygga, menar hon.

Verksamheten började för två år sedan och har vuxit snabbt. En av deras utmaningar är bristen på kontakt med svenskar i samma ålder.

– Vi vill verkligen förbättra dessa relationer. Just nu planerar vi för aktiviteter tillsammans med svenska ungdomar. Vi har olika bakgrunder men vår tro håller oss samman.

Även de andra grupperna vittnade om hur människor kommer till tro, konverterar och döps.

Mebrat Kidane från EECMY Skärholmen berättade om hur de evangeliserar på torget.

– Svenska folket har tappat sin tro. De kom till oss, men nu måste vi dela vår tro med dem. Vi är missionärer i detta land. Vi delar ut traktat, ber för människor och delar Guds ord. Vi sjunger och predikar och på så sätt når vi människor och många kommer till tro.

Distriktsstyrelsens ordförande Lars-Olov Samuelsson uttryckte sin glädje över den mångfald som visade sig under kvällen.

– Ni finns här och berikar oss. Det är så lätt att vi »gamla« EFS:are fastnar i våra gamla hjulspår, men det sker så mycket positivt bland våra internationella grupper.

Syftet med kvällen var att inspirera till mission. Missi­ons­ivern – som är så tydlig hos Belay Negeri –  behöver spridas i vår rörelse.

– Vi ville visa att missionen lever vidare trots alla negativa omständigheter. Paulus skrev fyra epistlar när han satt i fängelse. Inget kan stoppa evangeliet från att spridas, inte ens döden. Mission är möjligt – »Mission is possible« – i alla sammanhang i alla språk. Missionskvällen har visat oss detta.