Måste jag vittna om min tro för andra?

Salt ställde Mats Nyholm, präst och nationell evangelist i S:ta Clara kyrka, inför en klurig fråga. Så här svarade han.

Fråga: Ibland kan jag känna mig stressad över att jag borde vittna om min tro för andra. Jag tycker det känns både svårt och läskigt och jag har egentligen ingen lust att göra det. Hur kan jag tänka kring det här?
Ebba, 16 år

Svar: Det sköna svaret är att du egentligen inte behöver göra något alls. Förutom att följa Jesus. För när du följer Jesus blir ditt liv just en berättelse om honom. Detta märks i många av Bibelns berättelser. Kanske har du någon gång läst Matteusevangeliet? I kapitel 18 vers 21–22 kommer lärjungen Petrus till Jesus och frågar »Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?« Petrus hade gått bredvid Jesus och tänkte nog att han drog till med ett högt tal i och med att många rabbiner undervisade att man skulle förlåta tre gånger. Men som vanligt är Jesus mer än vi kan ana. Han svarar: »Jag säger dig, inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.« I »Vår Fader« lär Jesus oss att vi blir förlåtna så som vi förlåter andra. Det smakar ju väldigt gott att få bli helt förlåten av Jesus. 

Så vad har då detta att göra med att »vittna om min tro för andra«? Väldigt mycket – likt allt Jesus undervisar om. Ofta kanske du tynger dig med lögnen att du inte är bra på att vittna om Jesus? Följ Jesus i ord och handling, så sker vittnandet automatiskt! Om du till exempel förlåter din bror som lurat dig, din granne som baktalat dig eller din vän som sårat dig, blir ditt val att förlåta ett vittnesbörd om Jesus kraft i dig. Samma princip gäller alla andra bud han gett: att be, ge, fasta, älska, hjälpa och så vidare. Du behöver inte följa dem för att det skall märkas, försök i stället oftast att det inte ska märkas – då kan ju den helige Ande välja vilka exempel han vill lyfta fram respektive vilka du i glädje får göra i det fördolda.

Hitta din stil för att berätta för andra om Jesus. Kanske är du konfrontativ som Petrus eller intellektuell likt Paulus? En inbjudare som Matteus eller offrande likt Stefanos? Vittnar du om din omvändelse, visar omsorg eller hjälper andra som har det svårt? Bibeln är sprängfylld av olika stilar och sätt att berätta på. Eftersom Gud har skapat oss unika behöver vi använda våra olikheter. Du behöver inte spela någon »roll«, utan du får helt enkelt vara dig själv. Kan det vara så att vi tänker att evangelisation behöver se ut på ett visst sätt? Om vi i vår personlighet känner oss långt ifrån det sättet, finns risken att lusten till att prata om tron inte blir särskilt stor. Följ Jesus och var dig själv! Den helige Ande kommer att guida dig att leva i missionsbefallningen: Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar.