Livsviktigt »Se Be Ge« närmar sig

För åttonde året i rad sänder EFS insamlingsprogrammet »Se Be Ge«.
– Denna insamling är livsavgörande för de barn vi hjälper, säger EFS insamlingsstrateg Josefin Norstedt.

Den 29 september är det dags för årets upplaga av EFS insamlingsprogram »Se Be Ge«.

Josefin Norstedt, insamlingsstrateg på EFS rikskansli och projektledare för »Se Be Ge«, har höga förväntningar på att insamlingen kommer att göra stor skillnad för utsatta barn.

– I Somaliland där EFS nyligen påbörjat hjälpinsatser dör ett av sju barn före sin femårsdag. Det är bland den högsta barnadödligheten i världen och det krossar mitt hjärta. Om vi samlar in mer pengar kommer vi att kunna hjälpa fler barn att överleva. Det är på liv och död, säger Josefin.

Temat för årets »Se Be Ge« är utsatta barn och de insamlade medlen kommer att gå till EFS arbete med barns grundläggande rättigheter. Arbetet utgår från FN:s barnkonvention, ett rättsligt bindande avtal som slår fast att alla barn är individer med rättigheter. I dag har alla världens länder utom USA anslutit sig till barnkonventionen, men det betyder inte att den alltid efterlevs. De insamlade medlen går därför till projekt som syftar till att barn runt om i världen ska få sina rättigheter tillgodosedda i form av till exempel mat, utbildning och trygghet.

Årets program kommer att bjuda på flera intressanta gäster och gripande inslag.

– Vi kommer bland annat att få träffa Gunnar och Monica Edmark som berättar om sitt arbete med barnmorskeutbildning och säkra förlossningar på Aira sjukhus i västra Etiopien. Vi får också ta del av skrämmande statistik och höra mer om vad EFS konkret kan göra för att hjälpa, säger Josefin.

Dessutom blir det intervjuer med personal från EFS som nyligen besökt Etiopien och Somaliland, de två länder som kommer att vara i fokus för årets »Se Be Ge«. I Somaliland har EFS flera spännande samarbeten på gång. Ett exempel är den relativt nystartade organisationen Warsan, som förser människor i nöd med mat. EFS vill bidra till att arbetet utvidgas med bland annat mobila sjukvårdskliniker. Ytterligare ett exempel som kommer att lyftas är fritidsverksamheten i Rama i norra Etiopien, som du kan läsa mer om i detta nummer av Budbäraren.

– Under »Se Be Ge« kommer vi att få se exempel från det arbete som EFS påbörjat i ett flyktingläger i Somaliland. Vi får också höra om de unika möjligheterna att utöka insatserna. Det är inte bara barnadödligheten som är ett hot i Somalia. Landet är ett av världens fattigaste och är sargat av decennielånga konflikter. Bara vart tredje barn går i skolan, hundratusentals barn är akut undernärda och över en miljon människor är internflyktingar i landet.

Vad betyder »Se Be Ge« för EFS missionsarbete?

– Insamlingen är livsavgörande för de barn vars liv förbättras tack vare EFS insatser. Flera dörrar har öppnats för att hjälpa fler barn, och nu behöver vi mer resurser för att kunna genomföra det. Men det är också ett utmärkt tillfälle att samla familjen, hemgruppen, vännerna eller hela föreningen och tillsammans titta på programmet.

 


Hur ser ni programmet?

Anna-Lena Lund, EFS i Ursviken:

– Vi kommer att vara på kursgården Storstrand där vi har gemenskapshelg för alla åldrar. På kvällen ska vi titta på »Se Be Ge« tillsammans, äta god mat och prata om programmet. Vi har blivit väldigt berörda av det Erik Johansson skrev om insamling i Budbärarens augustinummer och missionsengagemanget här i Ursviken är starkt! »Se Be Ge« är ett bra sätt för alla föreningsmedlemmar att ta del av EFS internationella arbete, och ju mer man vet desto mer engagerad blir man!

Gerwin Bos, Betlehemskyrkan i Stockholm:

– Vi ska ha en helkväll med församlingen där vi äter tillsammans, tittar på programmet, fikar och lyssnar på livemusik. EFS har en rik och underbar missionshistoria men berättelsen är inte slut – den pågår för fullt. Genom den här kvällen hoppas vi att medlemmarna ska få lära sig mer om EFS mission och engageras i det stora uppdraget genom att stödja missionärerna och EFS projekt i bön och med ekonomiska medel.