Hoppfull dialog i Somaliland

EFS bidrar till utbildning om mänskliga rättigheter.

EFS har det senaste året varit med och drivit ett pilotprojekt som handlar om att stärka mänskliga rättigheter i Somaliland, inte minst för minoritetsgrupper. Projektet får stöd bland annat via danska UD. Den 2–3 mars genomfördes en utbildning för 25 representanter från somaliländska myndigheter där Niklas Eklöv, vikarierande missionssekreterare, höll i delar av utbildningen i samarbete med Somaliland National Human Rights Commission.

– Det blev lyckat och kan förhoppningsvis leda till fler dialog- och utbildningstillfällen. Vi fokuserade på social sammanhållning och mänskliga rättigheter, och jag blev uppmuntrad av att kvinnorna tog så mycket plats i gruppen av myndighetsanställda. Somaliland är ett samhälle som är starkt präglat av patriarkala strukturer, men här fick kvinnorna stort utrymme, säger Niklas.

Somaliland har under lång tid varit ett regionalt föredöme när det gäller fred och demokrati, men har det senaste året haft en allvarlig väpnad konflikt i östra delen av landet som fortfarande inte är löst. Dessutom har spänningarna i regionen ökat i relation till Somalia sedan Etiopien lovat att stötta Somalilands självständighetskamp i utbyte mot en flottbas. 

– Jag tror att lösningen på många av de interna utmaningarna Somaliland står inför är att de behov av fred, frihet, utveckling och jämställdhet som alla människor i Somaliland har, oavsett klantillhörighet, ålder, kön eller tro, ska tryggas och respekteras. Det var därför en förmån att vi fick vara med och främja dialogen om just dessa frågor, säger Niklas och fortsätter:

– Jag hoppas att EFS som en internationell aktör kan bidra till ett positivt samtal på beslutsfattarnivå och att det sedan kan få konsekvenser på gräsrotsnivå, bland annat för vår samarbetspartner Warsan i Somaliland.