Liturgin lyftes på United Open

Den 26–28 april anordnade den nyblivna EFS-föreningen United Malmö en konferens med rubriken: »(Re)formation: om former och formande.« Huvudtalare var den kanadensiske filosofen och teologen James K A Smith, vars bok You are what you love (Du är vad du älskar) låg till grund för undervisningen. Bland övriga talare hördes EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem, präst Mikael Löwegren och pastor Peter Halldorf. Konferensen inleddes med mässa och predikan av Magnus Persson, pastor och grundare av United Malmö. Konferensen samlade ungefär 200 personer varav många var präster och pastorer.

I sin undervisning betonade KA Smiths att vår identitet har mer att göra med vad vi älskar och begär än vad vi tycker. K A Smith pekade på hur »sekulära liturgier«, som exempelvis konsumism eller uppvisandet av en idealversion av sitt liv i sociala medier, formar våra begär, samt hur gudstjänstens liturgi kan ha en re-formerande kraft. Den historiska formen av liturgi har en grundläggande struktur i att Gud har initiativet och vi responderar, menar Smith. I denna är vi varken konsumenter eller producenter utan deltagare. Konsumismen framställer, menar Smith, människor som konkurrenter om socialt gillande, men vid nattvardens bord förvandlas människans inbördes relation från konkurrens till jämlikar inför Guds ansikte.