Låt oss ge en god ingång i samhället

När jag var ung funderade jag ett tag på att bli lågstadielärare. Kanske var det fascinationen över att se mina fröknar i aktion, eller min egen mor för den delen, som bidrog till det. Så blev det nu inte, men de senaste snart 15 åren har jag fått arbeta med utbildning fast i en vuxenkontext. Det är jag mycket tacksam för.

Utbildning har alltid varit en central del för EFS. Ibland har jag fått höra kommentarer i stil med ”Hur kan en så liten rörelse som EFS ta på sig ansvaret att driva åtta folkhögskolor?” Dessutom driver EFS en teologisk högskola som erbjuder utbildning på mycket hög akademisk nivå. Svaret kan nog bara härledas till att utbildning värderats högt för EFS i sin önskan att få nå ut med evangeliet om Jesus Kristus, och att människor skall ha en god grund att stå på för hela livet.

Under det år som ligger bakom oss i styrelsen har vi fått arbeta med rekrytering av en ny rektor till Johannelunds teologiska högskola. Jag var orolig hur det skulle gå när vi mottog uppsägningen från förre rektorn Tomas Nygren. Alla skall veta att det går att hitta betydligt mer lukrativa anställningar på andra håll i den akademiska världen än att söka sig till Johannelund. Det måste betyda att männi­skor drivs av annat än att vara välbetald, när de söker sig dit.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Tomas Nygren, som arbetat som rektor för Johannelund sedan 2009. Det har varit en stundtals mödosam uppgift med många utmaningar. Nu har styrelsen glädjande kunnat anställa både rektor och direktor, och vi är tacksamma för den lösningen. Jag tror det kommer att bidra till att Johannelund ytterligare stärker sin ställning, både som teologisk utbildare och att utveckla uppdragsutbildningar knutna till skolan.

Men frågan jag mött i folkhögskolevärlden hänger kvar. Ansvaret att driva en skola måste bygga på ett engagemang från människor, både bland de anställda och i skolans styrelse och huvudman. Styrelserna väljs som regel bland huvudmannens medlemmar, därför börjar det där. Att ha stabila huvudmän är en angelägen fokusfråga för EFS, om den skall kunna fortsätta att värdera utbildning högt. När skolorna startade, var det med många eldsjälar bakom. Men uppdraget att tända människors hjärtan för utbildning är inte slutfört. På folkhögskolorna får vi bidra till att upprätta människors självkänsla och ge dem en utbildning som håller för nästa steg. Flera av skolorna erbjuder bibellinjer och ledarutbildningar för tjänst i Guds rike. Just nu står västvärlden inför sin största utmaning sedan andra världskriget, med alla flyktingar som behöver skydd. Vi möter flyktingar från Syrien, Eritrea och and­ra krigshärjade länder och känner att vi gör en verkligt viktig uppgift att ge dem en god ingång i samhället.

Välkommen att engagera dig för våra skolor!