Förnuft och känsla med GospelAlpha

Alpha är sedan länge ett beprövat koncept att mötas och samtala kring tro. I Kulla pastorat har man under hösten testat ett nytt grepp och startat vad man kallar GospelAlpha.

– Tanken är att kombinera förnuft och känsla som båda finns i gospeln för att närma sig tron, säger Jonas Engström initiativtagare från EFS i Lerberget.

Upplägget är detsamma som vid vanliga Alpha-kvällar att man samlas och äter. Nytt är att man därefter sjunger gospel i kör i en halvtimme som sedan övergår i en presentation av ett ämne för att samtala kring det. I den första, pågående, upplagan av GospelAlpha är det 15 deltagare uppdelade i två grupper, och redan vågar Jonas Engström säga att man hittat ett vinnande koncept.

– Det är väldigt positivt för gruppen att få sjunga och skratta tillsammans. Det skapar en vi-känsla som öppnar för samtal och dialog.

Jonas Engström lyfter fram möjligheten med GospelAlpha att fördjupa det ärliga samtalet med alla de människor runt om i Sveriges kyrkor som sjunger i kör.

– Vi underskattar ofta sångernas betydelse för vår tro. Vi är så fokuserade på riktningen i lovsången att vi ibland missar det reflekterande och undervisande i att sjunga. Det är något i musi-ken som gör att vi tvingas sakta ner i tempo och att texterna får sjunka in. Ta textraden »Blott en dag« som exempel. Jag tror otroligt många har orkat en dag till just tack vare den strofen, säger Jonas.