En ny viktig ledarkurs

Nyutbildad ledare i kursen »I Trygga Händer« har hållit en utbildningsdag för anställda och ideella – och fler är på gång.

I bland berättar människor om hur de blivit dåligt behandlade i en kristen barn- och ungdomsverksamhet. För att förstärka de goda värderingarna i kyrkans barn- och ungdomsarbete och för att förebygga sexuella och andliga övergrepp har därför Frälsningsarmén utvecklat en endagarskurs som heter »I Trygga Händer« (ITH). Därefter har projektet blivit ekumeniskt med bland annat EFS som deltagande organisation. Nu har vi precis utbildat vår första ITH-kursledare här i EFS Mittsverige – Magnus Lennartsson.

Magnus tjänstgör främst i Bäckbykyrkan i Västerås, men också en mindre del på Mittsverige med ansvar för scoutfrågor. En första utbildningsdag för ITH har nu precis genomförts. Vi blev 18 deltagare från fem olika församlingar – såväl anställda som ideella, och både yngre och äldre deltog. Det var mycket intressant att få tänka igenom de förhållningssätt, ramar och arbetssätt som är bra att ha med sig i en verksamhet för att göra den extra trygg och bra. En viktig lärdom jag tar med mig är hur viktigt det är att inte vara ensam vuxen ledare i en barn- och ungdomsverksamhet, utan att vara minst två som hjälps åt och kompletterar varandra.

Ytterligare en »I trygga händer«-kurs kommer att genomföras i höst i EFS Mittsveriges regi. Dessa kursdagar är tänkta för alla ideella och anställda barn- och ungdomsledare i våra församlingar och på våra läger. Målsättningen med kursen är att öka tryggheten och omsorgen om barn och ungdomar i våra sammanhang. Det är viktigt att vi tillsammans prioriterar denna kursdag och möjliggör för våra ungdomsledare att delta. Låt oss uppmuntra och stödja alla våra ledarteam att gå en »I trygga händer«-kurs under det närmaste året!