Är det dags för oss att gräva upp vår skatt?

En av de mest utmanande liknelserna i Jesu undervisning är i mina ögon den om tjänarna som blev anförtrodda sin herres förmögenhet. Han lämnade dem för en längre resa och som det står blev de anförtrodda olika belopp utifrån sina olika förmågor. Inget ovanligt eller orimligt, men så är det tjänaren som utifrån en kombination av rädsla och slöhet gömde sin talent i jorden. Det är svårt att passera honom utan reflektion, hans herre sätter ju fingret på det självklara – hur lätt det hade varit för honom att fullfölja uppgiften om han bara satt in pengarna på banken och då fått tillbaka dem med ränta. Det var ingen övermänsklig uppgift han fått och problemet var egentligen inte tjänarens förmåga eller kompetens – utan hans attityd. (Matteus 25:14-30)

När jag läser intervjun (sidan 34 och framåt) med pingstpastorn Magnus Persson som konstaterar att »Rosenius är svensk kristenhets bäst bevarade hemlighet« så sticker det till i hjärtat. Är vi som tjänaren i liknelsen, har vi grävt ner delar av vår skatt? Som till exempel Rosenius undervisning och hans radikala teologi som kärnfullt berör »syndens djupa allvar och evangeliets klara ljus«? Har vi inte förstått värdet i det som anförtrotts åt oss och har vi förringat betydelsen av vårt arv? Var till exempel försäljningen av EFS-förlaget till Verbum ett misstag såtillvida att vi förlorade kontrollen över vår bokutgivning som i förlängningen nästan helt har upphört?

I dag är det ELM BV som ger ut Rosenius på nytt och de gör det med den äran. Men nu när människor, både inom kyrka och frikyrka, bokstavligt ropar efter det som är vårt arv så blir frågan om detta är tillräckligt? Och är det så – handen på hjärtat – att många av oss inom EFS också behöver återupptäcka Rosenius?

Med tanke på jubileumsår samt födelsedag och inte minst ett kommande reformationsjubileum – än är det inte för sent att gräva upp skatten ur jorden och låta alla som vill få del av den. Det kräver mod, vilja, och en hel del hårt arbete.