Kyrkan har, liksom väster­landet i stort, haft en felaktig antropologi, vi har överbetonat människan som en tänkande snarare än en kännande varelse, menar Smith. Detta gör att kyrkans metod för att forma människor är att »informera henne«, medan andra aktörer formar henne genom att tala till hennes längtan.