I försoningens tjänst

EFS Nord Sápmi är EFS nyaste grupp som verkar uppe i nordligaste Sverige, Kiruna kommun. Prästen Maria Smeds flyttade dit i november 2019 för att stötta pionjärarbetet.

Maria Smeds bodde i mellersta Sverige och verkade som musikmissionärinspiratör på EFS rikskansli när Gud plötsligt kallade henne till den nordligaste delen av Sverige, Sápmi. Det är ett samiskt ord för det landområde i norra Skandinavien (samt delar av Ryssland) där många samer bor.

– Jag satt hemma vid mitt köksbord sommaren 2018 när jag hörde Gud säga: »Jag ska besöka samerna«. Fantastiskt, tänkte jag. Men varför sa Gud det till mig? Jag hade ingen koppling till samerna eller Nordsverige på något sätt. På sin höjd hade jag besökt Luleå, men inte varit längre upp än så.

Maria beslöt sig för att ringa upp Ola Bergdahl, en gammal studiekamrat från tiden då hon hade pluggat till präst på Johannelund. Hon visste att han var same och hade efter Guds ledning valt att flyttat tillbaka till sin hemby Badje Sohppar för att arbeta med samerna. Maria ville stödja den kallelsen, så de började be via en gruppchatt och flera ville vara med och be för det som skulle ske framöver. Maria tänkte att hon skulle besöka Kiruna kanske en gång i månaden och utöver det be hemifrån. Men tji fick hon.

– I maj 2019 startade vi EFS Nord Sápmi med lekmannaengagemang och i september kände jag att det var dags att flytta dit. Jag har alltid känt mig kallad att plantera nya kristna gemenskaper, men inte ens i min vildaste fantasi kunde jag tänka att det skulle bli i Sápmi.

Nu bor Maria i byn Övre Soppero och EFS-gruppen Nord Sápmis verksamhet spirar. De samlas till bön varje torsdag och snart ska de även börja med Taizékvällar en gång i månaden tillsammans med Svenska kyrkan. Deras föreläsningskvällar om väckelsehistorien i området hålls återkommande och har varit välbesökta.

– Det är viktigt för oss att signalera att vi vänder oss till alla i området, därför affischerar vi gärna på både samiska och svenska. Samerna har historiskt sett varit med om många övergrepp som folkgrupp, och är det än i dag. Med vår närvaro vill vi vara en enande och helande gemenskap. 

Maria berättar att flera som hon möter blir rörda av att höra hur hon under smått dramatiska omständigheter flyttade upp. Hon hoppas att EFS-gruppen kan bidra till en mer levande och lovsjungande svensk kyrka i Nordsverige.

– Men den stora visionen är att få se väckelse i Sverige, och att verka för Gud i den nordligaste porten.