Prinsessan Eugenie och Lapska Missionens vänner

Nystartade EFS Sápmi bjöd på ett intressant föredrag om 1800-talsväckelsens helhjärtade engagemang för samerna genom Lapska missionens vänner och prinsessan Eugenie.

I Lannavaaras kyrka utanför Kiruna bjöd den nystartade EFS Sápmi, Vittangi församling och Lannavaara minneskyrka på ett intressant föredrag. Det handlade om ett rätt okänt kapitel i svensk kyrkohistoria – 1800-talsväckelsens tydliga och helhjärtade engagemang för samerna genom Lapska missionens vänner och Prinsessan Eugenie. Ett 50-tal åhörare samlades denna lördag i kyrkan i Lannavaara, som byggdes till prinsessans minne under 1930-talet och idag förvaltas av en stiftelse.

Kyrkan är ett landmärke som man är stolta över i byn och när det annonserades om en föreläsning med fördjupning i kyrkans historia väckte det stort intresse. Historiken kring 1800-talets väckelsemotiverade engagemang för samerna genom Lapska missionens vänner är en i stort sett okänd historia lokalt som behöver lyftas fram.

Helena Emilsson från prinsessans sommarhem Fridhem på Gotland berättade om prinsessans tro som en drivkraft till samhällsengagemang, både på Gotland, i Stockholm och via Lapska missionens vänner med centrum i Lannavaara. Prinsessan, som levde 1830 till 1889, är välkänd för sitt sociala engagemang, och grundade förutom Lapska missionens vänner bland annat även Eugeniehemmet i Stockholm, barnhem och sjukhem och välgörenhet för änkor till sjömän på Gotland. 

Lapska missionens vänner bedrev missionsskola för samiska barn i Lannavaara från 1883–1916. Skolan hade mycket hög både utbildningsnivå och social omsorg om samerna i området. Prinsessan engagerade sig personligen i utbildningen och förhållandena i Lannavaara.  

Den här perioden inom utbildningen för de samiska barnen har hamnat i skymundan av de missförhållanden som sedan följde. Från 1917 tog Kiruna kommun över undervisningen och det statliga utbildningsprogrammet för samerna fick genomslag. Detta medförde en stor försämring i utbildningsnivå och omfattande orättvisor, både socialt och kulturellt. Kring detta pågår nu ett omfattande försoningsarbete bland annat genom den så kallade Vitboken. 

Prinsessan Eugenie var prinsessa i Sverige och Norge, och var dotter till kung Oscar I. Hon var varmt troende och kom in i kretsen kring baron Radstock, en engelsk adelsman som var central vid en väckelse i överklassen, den så kallade Stockholmsväckelsen. I kretsen kring denna pietistiska väckelse bildade prinsessan syföreningar och samlade in pengar till välgörande ändamål, bland annat Lapska missionens vänner. Hon var också känd för att sälja stora delar av sina personliga smycken och arv för att bekosta sociala insatser. 

I denna krets fanns också hennes personliga vänner Lina Sandell och Jenny Nyström – anställda inom EFS. Där fanns också Axel Rappe, generallöjtnant för Lantförsvarsdepartementet och ordförande för EFS och även Lapska missionens vänner. 

Denna koppling till EFS och att det fanns goda historiska rötter kring utbildningen som inte var kopplade till staten utan till Lapska missionens vänner, var något som var nytt för många av åhörarna, och som väckte intresse och entusiasm.

På söndagen firades en gudstjänst i Vittangi kyrka under temat Enheten i Kristus. 

Henrik Näslund, Missions­ledare för EFS Norrbotten, ledde kommunionen, församlings­herde Jean Claude Marclay predikade och Maria Smeds sjöng tillsammans med ett lovsångs­team från Kiruna.