»Jesus ber lärjungarna hämta en åsna. Just åsnan är den perfekta sinnebilden för arbetslivet – den bär andras bördor. Varje nyfödd åsna skulle enligt Mose lag lösas med ett felfritt lamm så när Jesus säger att Han behöver din åsna så menar han ditt kall och ditt arbetsliv – som han återlöst med sitt blod. Så lös din åsna – Herren behöver den.«