Jan är övertygad: »När Jesus får grepp om mitt liv och när Anden möter mitt inre – då kan jag inte leva med en uppdelning mellan det andliga och det världsliga. Jag finner inget stöd i Bibeln för det, utan allt vad vi gör – gör vi som om vi tjänade Herren.«