Kvinna och ledare – en utmaning

Som ung kvinna och ledare är det lätt att känna sig förminskad. Men både män och kvinnor är nödvändiga för att göra beskrivningen av människan som Guds avbild rättvisa, menar Salts generalsekreterare, Johanna Björkman.

Ensamhet i gemenskap

Det är i kyrkans gemenskap som vi lever med Kristus. Men gemenskapen behöver också få rymma ensamheten. Hans Dahlén har funnit att det finns en växelverkan mellan de båda.

Frestas du att ge upp?

Frestelser prövar oss – vår självdisciplin, vårt tålamod, vår beslutsamhet. »Att bli frestad är att bli testad« skriver Ola Nilsson, som undrar varför det i dag talas så lite om något så frekvent återkommande som just frestelser.