Omdebatterat valsystem

Kyrkovalet 2021 väckte många känslor inför valdagen, men valdeltagandet sjönk något jämfört med rekordvalet 2017.