Bibeln översatt till 14 nya språk under 2022

Över 700 språkgrupper kan nu läsa hela Bibeln på sitt eget språk.

Bibelöversättning är en omfattande process, ofta tar det tiotalet år att framställa en ny översättning av både Gamla och Nya testamentet. Men i takt med att fler språkgrupper får tillgång till Bibeln, kan också processen snabbas på, vilket under 2022 visades av Nigerias bibelsällskap. De översatte Bibeln till språket okun på blott fem år, mycket tack vare att språket liknar yoruba som redan har en bibelöversättning som kunde användas som bastext.

Framgångarna med bibelöversättning under förra året innebär att 7,2 miljarder människor nu har tillgång till någon bibeltext på sitt modersmål. Av dessa har 5,9 miljarder människor, eller 733 språkgrupper, möjlighet att läsa hela Bibeln. Stora framsteg, men fortfarande saknar 51 procent av världens språkgrupper någon form av bibelöversättning över huvud taget. 

– Det är därför vi i United Bible Societies och andra fortsätter att arbeta mot målet att alla som vill läsa Bibeln ska kunna göra det på sitt modersmål. Att översätta Bibeln är ett målmedvetet och långsiktigt arbete, och det är roligt att det går framåt, säger Svenska bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon i ett pressmeddelande.

Ett av språken som fick sin första översättning 2022 var språket tay i Vietnam (se bild), tack vare ett översättningsprojekt som inleddes 2013.