Minska glappet

Prata om sin tro med andra på ett naturligt sätt kan vara svårt. Mikael Artursson skriver om hur han kom över tröskeln.