Trons ögon

Är du less på att ge? De senaste åren har kriserna avlöst varandra. Så mycket elände, både långt borta och här hemma. Varför ska vi fortsätta att ge när det verkar göra så liten skillnad? Vi är ju också själva drabbade av höjda elpriser, ökad inflation och en osäker framtid!

Så här kan man beskriva verkligheten, men det behöver inte vara den enda versionen.

Vi bekänner oss till en Gud som, in i döden, gav sig själv för oss människor och vi tror på uppståndelsens verklighet. Som kristna har vi ett hopp som inte är grundat i ekonomisk utveckling eller fungerande samhällssystem, utan i något mycket mer stabilt. Guds rike är grundat på Jesus Kristus i evighet.

Med trons ögon ser vi möjligheter där andra bara ser omöjligheter. Det är aldrig för sent och aldrig hopplöst, inte ens i dödens omedelbara närhet. Istället anar vi Guds mäktiga händer också i maktlösheten och förtvivlan. Gud använder våra gåvor, stora som små, för att komma med hopp, ljus och liv.

Profeten Jesaja utmanar oss igen: »Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta fram för dig mörkret, din natt bli strålande dag.« (Jes 58:10)

Långfredagens mörker byts i påskdagens strålglans. Att Jesus har uppstått är inte bara en teori utan en faktisk verklighet. Det är på riktigt! Jesus lever! Därför vet vi att det finns goda skäl att tro på en gryning också i det som verkar nattsvart.

Inom EFS mission finns så många berättelser om hopp, så många exempel på hur döden inte är slutet, utan början på något nytt. I detta nummer av Budbäraren kan du läsa om hur glädjens evangelium sprids bland döva i Eritrea, hur barn och familjer får mer än bara sjukvård på Ilula sjukhus i Tanzania och mycket annat. Och därför tror jag att du vill fortsätta att vara med och ge, så att gryningsljuset får bryta fram för fler.