Projektet MigrantMammor tilldelas Mångfaldspriset

De såg ett behov, och de gjorde något åt saken. Projektet MigrantMammor är ett levande exempel på hur viktigt det är att verka för sina medmänniskor.

I samarbete med Skellefteå kommun och EFS Skellefteå har projektet MigrantMammor formats till en unik mötesplats för kvinnor från alla världens hörn. Syftet med projektet är att stärka utrikesfödda kvinnors socioekonomiska egenmakt genom att jobba med olika områden: språk, hälsa, arbetsmarknadsförberedelse, digitalisering och samhällskunskap.

Projektet är möjligt tack vare olika finansiärer och samarbetspartners, men framförallt genom alla volontärer som hjälper till med läxläsning och språkträning.

Nu har också socialnämnden i Skellefteå kommun uppmärksammat arbetet genom att tilldela MigrantMammor Mångfaldspriset 2017. Anna-Maria Niemann Björk, distriktskonsulent i EFS Västerbotten, berättar för Budbäraren att »alla som är involverade i projektet är så glada. Det blir en markering på att arbetet är viktigt och framgångsrikt«.

Priset delades ut av socialnämndens ordförande med motiveringen: »Ni har en betydelsefull mötesplats för kvinnor från jordens alla hörn, kvinnor med olika bakgrund och förutsättningar. Här erbjuds personliga möten, med det svenska språket som en gemensam nämnare.«

 

Ett längre reportage om MigrantMammor finns att läsa i Budbäraren #5/6 2016