Ny säsong väntar Salt

Blandade känslor när Johanna Björkman avslutar sin tjänst som generalsekreterare.

Johanna Björkman har jobbat för Salt i sju år och funnits med i rörelsen sedan starten. 

– Organisationen ligger mig varmt om hjärtat. När jag började hade Salt byggt ett eget starkt varumärke vilket var viktigt, men jag upplevde att mitt uppdrag var att vara brobyggare tillbaka till EFS – rent organisatoriskt men också relationellt. Med facit i hand tycker jag att vi har kommit dit, säger hon.

Under sin tid som generalsekreterare har Johanna märkt att det finns en öppenhet kring andliga frågor bland unga. Utmaningen är att människor mår allmänt sämre och där befinner sig Salt i en balansgång att behålla allvaret i att människor ska få lära känna Jesus, och samtidigt sänka tröskeln för att nå dit.

Maria Bengtsson som är ordförande i Salts riksstyrelse ser med spänning mot framtiden.

– Även om det är tråkigt att Johanna har valt att gå vidare är vi förväntansfulla inför vad Gud har för Salt framöver. Johanna ser en framtid för Salt som hon själv inte kan eller vill vara med och driva, och då är det rätt att stafettpinnen lämnas vidare.

Visionen för Salt är att barn och unga ska lära känna och utveckla en relation till Jesus. För att den ska uppfyllas krävs en person som är lyhörd till vad Gud har att säga, förklarar Maria. 

– Vi hoppas att Salts nya generalsekreterare är en handlingskraftig visionär som vågar driva ett pionjärarbete.