Jesus är med dig – alla dagar

För att sprida evangeliet om Jesus genom ditt liv anser jag att du behöver tro att Han finns där varje dag i ditt liv. På träningen, i skolan, i gallerian och på festen. Jesus säger ju själv: »Och se jag är med er alla dagar intill tidens slut.« Det gäller alltså alla dagar, inte enbart de dagar du själv har planerat för utan också de dagar som du inte förväntar dig så mycket av. Kanske är det just de dagarna du skall börja be till Jesus: Vad vill du göra i dag, Herre?

Jesus kom till oss för att han vill frälsa, förlåta och älska människan. Att tala om sin tro och visa på den blir så mycket enklare om du först själv har blivit drabbad av Guds kärlek. Har du tagit emot Guds kärlek själv? Om du har det, så har du säkert någon gång varit med om att Gud leder dig.

Och om du har tagit emot Guds kärlek och blivit ledd av Honom, så har du något att säga. Då vet du ju vad Jesus har gjort för dig. Då ser jag ingen anledning att vara tyst längre. Känns det svårt? Eller ovant? Eller obekvämt? Be då till Herren, och Han ska hjälpa dig. I Johannesevangeliet står det så här: »Men Hjälparen den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt, och påminna er om allt som jag har sagt er.« (Joh. 14:26) Detta är Jesu ord. Be ofta till Herren om hjälp!

Jag fick be ordentligt till Herren, en gång då jag fick frågorna: Varför är du kristen? Vem är Jesus? Jag blev så ställd så jag tog fram Bibeln, bläddrade hastigt i den, och stannade vid bergspredikan. Jag tänkte och bad: »Men hur ska det här gå? Inte är det detta som jag ska visa på?« Men jag var ovan och visste inte riktigt vad jag skulle läsa. Då grep Gud själv in. Jag läste »saliga ni som …«, och den unga tjejen som lyssnade tyckte att det lät fantastiskt och ville veta hur hon kunde lära känna Jesus. Jag fick be för henne och hon blev befriad från det mörker hon upplevt i sitt liv. Under hela samtalet och högläsningen så tänkte jag det måste finnas ett bättre sätt, någon evangelist blir jag då inte. Men Gud har inga problem med sitt ord. Och han använder den som finns till hands och som är villig.

Profeten Jesaja säger: »Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är heligt: Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde. Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft« (Jes. 57:15). Detta är ett ord att lita på. Herren vill vara hos dig och hjälpa dig att nå människor med hans kärlek.

Jesus älskar dig, men också alla andra. Hans plan är att så många som möjligt ska få ta emot Hans kärlek och frälsning. Tro på Jesus, tro att han är med dig varje dag, tro att Hjälparen hjälper och att han vill nå människor med ditt liv genom ditt tal och dina handlingar.

Gå ut! Gör något så att något blir gjort. Jesus är med dig alla dagar intill tidens slut.