I spetsen för arbetslivets reformation

Pigan, som sopar golvet, gör en inför Gud lika viktig uppgift som biskopen eller prästen som tjänar vid altaret. Så lyder ett välkänt Luther-citat som också skulle kunna tjäna som sammanfattning av vad Jan Sturesson kallar »arbetslivets teologi«.

Jan är både kristen kändis och doldis på samma gång. Som ordförande för ICCC –Internationella Kristna Handelskammaren (International Christian Chamber of Commerce) – är han ett välkänt ansikte för dess medlemmar och en uppskattad talare, inte minst på olika OAS-möten, men för det stora flertalet kristna är han okänd. Kanske inte så länge till, för hans budskap är tydligt och aktuellt: Herren bryr sig om hela ditt liv, inte minst ditt arbetsliv. Man skulle kunna kalla honom för en arbetslivets aktivist.

För att förstå Jan och hans budskap måste vi titta närmare på hans bakgrund.

Han föddes i Röke i Skåne och växte upp i ortens EFS-förening, spelandes trummor i legendariska Röke Blås i hela fjorton år.

– I EFS mötte jag en stark arbetsetik, man tjänade Gud på deltid i föreningen, samtidigt som arbetet var viktigt och att göra rätt för sig. Det lutherska arvet är en del av det som inspirerar mig till vad jag kallar en reformation i arbetslivet.

Under en ungdomssamling i EFS Betania i Malmö fick Jan uppleva andedopet, och senare anslöt han och hans fru sig till en boendekommunitet i Kroksbäck i samma stad. Under det sena åttiotalet var han med och grundade frikyrkoförsamlingen Ad Fontes Lund som skulle komma att få ett unikt samarbete med katolikerna på orten.

– Jag brukar säga att jag bara haft ett jobb. Jag gick direkt från universitetet till revisionsfirman Komrev, som senare köptes upp av en internationell jättekoncern inom rådgivning och revision 1997. Då tänkte jag sluta, men Gud hade andra planer så jag accepterade att bli delägare. Jag kom att arbeta med utveckling av städer och storstadsregioner. Sedan fick jag möjligheten att bli huvudförfattare till bästsäljaren »Cities of the future – global competition, local leadership« och utifrån det blev jag erbjuden att leda företagets arbete mot offentlig sektor på global nivå, berättar Jan och fortsätter:

– Det var faktiskt en profetisk ingivelse om en »kommande finanskris« som jag talade ut under jobbintervjun inför det uppdraget.  Bara två månader efter att jag tillträtt ringde min chef från USA och sa: »Ni fick rätt Mr. Sturesson, nu har vi en global finanskris, är du redo?«. Vad som då hände var att nästan allt blev offentlig sektor eftersom olika regeringar runt om i världen gick in och tog över krisande marknader och industrier. Mitt affärsområde växte från 1 till 2 miljarder US dollar på 6 år. Gud kallade, jag lydde, och Han levererade.

År 2015 upplevde Jan att det var dags att lämna näringslivet då han fick erbjudandet att ta över som internationell ordförande för ICCC efter grundaren Gunnar Olsson. Jan hade varit aktiv i organisationen under många år och fått arbeta med kristna från hela världen, inte minst med utvecklingsprogrammet Förvandlat Arbetsliv.

– När frågan kom om att bli internationell ordförande i ICCC, kändes det som ett självklart ja! Herren hade förberett mig på det.

Vad är då arbetslivets teologi enligt Jan?

– Hela arbetslivets teologi kokar ner till hur det var i begynnelsen, i lustgården. Gud säger allt är gott, människan är skapad och mellan de fyra floderna planterar Han en lustgård. Där sätter Han Adam för att kultivera, bruka och bevara den. Vi tänker ofta att arbetet är en konsekvens av syndafallet, men så är det inte, Adam och Eva var kallade att just arbeta tillsammans med Gud i lustgården. För oss blir lustgården en förebild på en avgränsad plats med ett uppdrag, en kallelse som definierar vad jag skall göra men det finns även ett landskap och en skog utanför lustgården.

– I den skogen kan vi finna oss själva. Jag brukar använda bilden av en orienterare som springer i skogen och bland snåren, jagandes efter vind för att få bli någon, duga och prestera. En kristen kan tillbringa hela sitt arbetsliv i den skogen utan att få tag på själva poängen. Men att komma in i lustgården – det är att motta sin yrkesmässiga kallelse – brandman, konsult, lärare, sjuksköterska, eller entreprenör och att göra detta tillsammans med Herren. Att gestalta Guds rike i vardagen. För det är genom försoningen som vi kan arbeta i vila, för att Jesus försonade allt med sig – även arbetet som ju hade blivit till ett slaveri i syndafallet. Därför kan man i praktiken arbeta heltid för Gud oavsett yrkesval.

Jan beskriver det som att det är där, i den av Herren planerade lustgården, som jag kan bli till välsignelse för andra. Målet är inte att jag ska bli mer framgångsrik eller tjäna mer pengar – Gud vill att jag blir till nytta för andra människor. Jag kan se Gud som min egentliga arbetsgivare och det är Han som är min försörjare. Enligt Jans resonemang har arbete egentligen ganska lite med lön eller belöning att göra, det är en kall­else till att betjäna Gud och mänskligheten.

– Den kristne som arbetar bara för att tjäna pengar, göra karriär och bli något kommer förr eller senare att uppleva det som totalt meningslöst. Det fina med arbetets teologi att arbete är att göra något för någon – det vill säga skapa värde.

Nyckelordet som Jan delar är »nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också« från Matteusevangeliet 6:33. Han beskriver hur vi ofta grundar vårt tänkande utifrån Maslows behovstrappa och lägger kallelsen och det andliga livet högst upp, som »ett socker på toppen«, när vi fyllt våra övriga behov. Då blir verkligen arbetet »i vårt anletes svett«, men när vi söker Guds rike först så förser Han oss med allt det vi behöver.

– Det är viktigt att vi alla har en Guds­rikes­vision, för Guds rike tillkommer när Guds vilja sker i ditt liv. När du arbetar innanför lustgårdens gränser och litar på Gud för din försörjning så är du i Guds vila. Då gör du det du är, och inte tvärtom – är vad du gör.

Allt detta får konsekvenser för hur ledarskap utövas. Jan förklarar:

– Kärnan i ledarskap är betjänande, att tvätta de andras fötter. I den bemärkelsen så blir det verkligen pigan som leder biskopen och prästen. De måste bli som pigan för att vara verkliga ledare. Detta är brutalt, som när Petrus säger: »Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter!« och Jesus svarar: »Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig«. Ett ledarskap som bokstavligt talat utövas med en handduk – och det fungerar.

Ett liv i lustgården får också konsekvenser för hur vi agerar i arbetslivet. Jan bär på ett starkt rättspatos och en tro på de moraliska riktlinjer Bibeln ger oss.

– Genom synden så blev allt förgiftat. I praktiken betydde detta att Guds mångfald i skapelsen utbyttes mot mänsklig standardisering och likriktning.  Ett exempel är fiskindustrin i Norge och Färöarna. Det är bara lax. Monokulturer leder till död. Och av 70 000 bra, ätbara grödor väljer människan att i huvudsak få sin föda från tolv av dessa. Inom utsädesindustrin har vi i dag bara ett fåtal globala aktörer kvar. När de säljer utsäde i till exempel Afrika så är det genmodifierat så att det bara kan sås en gång, det som växer upp duger bara till att malas till mjöl och ger inget nytt utsäde. Bönderna binds därför upp och tvingas att köpa nytt utsäde varje år, säger han och summerar:

– Vad är detta? Det är motsatsen till Guds ordning för skapelsen. Här måste vi som kristna i arbetslivet våga säga ifrån. Och om inte biskopen och prästen gör det så måste pigan göra det. Hosea, kapitel 10, säger att hjältarnas tid är förbi… Därför tror jag på en ny gräsrotsrörelse av kristna i arbetslivet som vågar stå upp för sina värderingar – en reformation genom en ny andlig arbetarrörelse.

ICCC

Står för International Christian Chamber of Commerce, Internationella Kristna Handelskammaren.

Grundades 1985 av affärs­mannen J. Gunnar Olson från Örebro.

Finns i dag i 80 länder. Visionen är att våra planer och stra­tegier blir ett yttre uttryck, för en inre vandring genom tro, som gestaltar Guds rike.

Engagemang i urval:

Jan var mellan 2009 och 2016 engagerad i WEF – World Economic Forum och det årliga Davosmötet gällande strategiska framtidsanalyser.